پیوندهای مفید برای پناهندگان در جاده همپتون

کلینیک مهاجرت دانشکده حقوق ویلیام و مری

برای دریافت خدمات حقوقی رایگان مهاجرت و پشتیبانی کارکنان و دانشجویان در ویلیام اند مری، با کلینیک مهاجرت تماس بگیرید.

برنامه کلاسی انگلیسی به عنوان زبان دوم (ESL).

برنامه امداد پناهندگان همپتون رودز برای کلاس های ESL.

خوش اومدی همسایه

لطفا زبان خود را در زیر انتخاب کنید.

امروز یک کمک مالی برای تغییر زندگی خود بکنید!

به ما در مأموریت ما بپیوندید تا به کسانی که از درگیری و آزار و شکنجه فرار می کنند کمک و امید کنیم.